Hrajme Tenis Slovensko

HTS EDUCATION

(Kondičná príprava)

Unikátny vzdelávací koncept kondičnej prípravy v tenise.

Odborný garant konceptu: Peter Lopata

Náš koncept pozostáva z 3 častí, ktoré tvorí dokopy 24 teoretických, ale aj praktických tém. Jednotlivé semináre na seba nadväzujú a vytvárajú komplex všetkých dôležitých tém týkajúcich sa kondičnej príprave v tenise , ale aj dlhodobej športovej prípravy tenistov. Viacero tém spája rozsiahle poznatky z danej oblasti a prepája ich do tenisovej praxe. Jednotliví lektori sú odborníci vo svojich oboroch, poznatky ktoré prezentujú sú výsledkom dlhoročnej praxe, ale aj množstva štúdia doma a v zahraničí. Absolventi celého konceptu získajú prehľad a teoretické poznatky o modernej kondičnej príprave v tenise naprieč všetkým vekovým kategóriám a výkonnostiam.

Je určený kondičným ale aj tenisovým trénerom.

Podobný koncept nemá obdobu ani v okolitých krajinách.

3 Časti vzdelávania

1. Mládež
(2 dňový seminár)

Témy - Mládež

 • Dlhodobá príprava v teniste
 • Špecifiká kondičnej prípravy v tenise
 • Silový tréning ako nevyhnutná súčasť kondičnej prípravy v tenise
 • Fyzioterapia v mládežníckom tenise
 • Hody a vrhy, pohybové hry, správne návyky a nadobúdanie špeciálnej kondície
 • Využitie atletických prostriedkov v kondičnej príprave mládeže v tenise
 • Ako efektívne viesť tréningovú jednotku?
 • Športová diagnostika a jej využitie v mládežníckom tenise
 • Pohyb na kurte
 • 2. Juniori -Seniori
  (2 dňový seminár)

  Témy - Juniori -Seniori

 • Plánovanie a periodizácia. Dlhodobá príprava športovca (pokračovanie).
 • Silový tréning ako nevyhnutná súčasť kondičnej prípravy v tenise - obdobie puberty
 • Výživa, hydratácia, suplementácia v tenise
 • Zranenia v tenise. Najčastejšie zranenia, ich rehabilitácia, spolupráca s fyzioterapeutom a návrat do tréningu.
 • Biomechanika ľudského pohybu a jej využitie pri výbere cvičení a tvorbe plánov v tenise
 • Príprava a práca s hráčom na turnaji. Manažment hráča na diaľku.
 • Pohyb na kurte 2
 • Kompenzačné cvičenia pre tenis.
 • Špeciálna vytrvalosť. Meranie fyziologických a kondičných parametrov v praxi.
 • 3. Pro
  (1 dňový seminár)

  Témy - Pro

 • Diagnostika vrcholového športovca, moderné monitorovcaie technológie, maximalizácia potenciálu športovca
 • Špecifiká v tenise k tvorbe kondičného tréninku
 • Psychologická kompetencia trénera
 • Regenerácia v tenise
 • Rozvoj výkonu (power) pre tenis, medicinbaly, podporné cvičenia pre servis
 • Neurovizuálny a neuro tréning