Hrajme Tenis Slovensko

VZDELÁVANIE

Vplyv sledovania a rozbor zápasov na vývoj hráča

<p style="text-align: justify;">Chcel by som priblížiť metódu – <em><strong>„sledovania a rozborov zápasov“</strong></em>, ktorá si myslím je veľmi málo využívaná hráčmi a trénermi v našej krajine. Za moju dvadsaťročnú prax som sa stretol len s pár profesionálnymi hráčmi a trénermi, pre ktorých je to samozrejmosť a dokážu ťažiť zo všetkých oblastí, ktoré táto metóda ponúka. Avšak pre dôležitosť článku by som chcel spomenúť, že štatistickej analýze sa v tejto téme venovať nebudeme aj keď je neodmysliteľnou súčasťou metódy. </p><p style="text-align: justify;">Zo skúseností viem, že pre väčšinu hráčov je to na začiatku nepríjemné, lebo sledujú sami seba, napr. to ako vyzerajú, verbálne a neverbálne komunikujú atď. Nevedia sa odpútať a vnímať sa ako svoj projekt, na ktorom začínajú pracovať s cieľom zlepšiť všetky oblasti, ktoré táto metóda ponúka. Práve sledovanie a rozbor zápasov, umožňuje hráčom vidieť rôzne <em>taktiky, stratégie</em> a <em>systémy</em>, ktoré hráči používajú. Týmto spôsobom sa hráči môžu naučiť lepšie čítať hru, chápať rôzne herné situácie, rozvíjať svoje taktické schopnosti a technické zručnosti. </p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Pri sledovaní a rozbore samotných zápasov <strong>existuje niekoľko kľúčových faktorov</strong>, ktoré môžu pomôcť získať užitočné informácie a vhodné poznatky. Tu sú niektoré oblasti z nich: </p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>1. Technické zručnosti </strong><span style="font-size: 0.875rem;"></span></p><p style="text-align: justify;">Pod pojmom technické zručnosti môžeme rozumieť aj samotné ,,návyky“ hráčov. Počas rozboru vieme odsledovať návyky, ktoré sa môžu líšiť pri rôznych herných situáciách aj pod vplyvom psychického tlaku. <strong>Znamená to, že hráč sa pod tlakom vracia k svojim technickým návykom, ktoré má najviac naučené</strong>. Pod podmienkou, že je jeho pozornosť upriamená na skóre a taktickú hru. Následne sa dá s veľkou pravdepodobnosťou predpovedať hra hráča v daných okamihoch zápasu. Z toho je zrejmé, že obmedzenia v technickej pripravenosti hráča mu dovolia použiť len určitú <strong>škálu úderov</strong>. Preto dôsledný rozbor technických zručností pomáha predchádzať vytváraniu <strong>zlých návykov a chybnej techniky</strong>, ktoré by mohli byť náročné neskôr napravovať. Technické zručnosti tvoria základ pre výkonnosť hráčov v akomkoľvek športe a ich kvalita ma vplyv na celkový vývoj hráča. Dôsledná raná príprava mládeže na technickú stránku hráča je stálou a kľúčovou súčasťou tréningového procesu, pričom sa prepája s taktickou stratégiou. Samozrejmosťou sú správne vedomosti, podľa ktorých sa určujú technické zručnosti hráča. Pokým tréner a hráč nemajú potrebné vedomosti, buď zle vybudované alebo zle odpozorované, tak prichádza aj k opačnému efektu. Čo musím konštatovať, je dosť častý jav. </p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>2. Taktika a stratégia </strong></p><p style="text-align: justify;"> Ako som už vyššie spomínal, počas rozboru vieme odsledovať návyky, ktoré sú prirodzené pre hráča, ktoré sa líšia pod vplyvom psychického tlaku. <strong>Znamená to, že hráč sa správa často odlišne pod tlakom a vracia sa k svojej prirodzenej povahe</strong>. Čo môže znamenať, že sa vrátia k jednoduchším, <strong>známym alebo „bezpečným“ herným akciám</strong>. Naopak sa môžu uponáhľať a priklonia sa k voľbe úderov, ktoré sú pre hráča z percentuálneho hľadiska na nízkej úrovni. Na druhej strane, niektorí hráči sa pod tlakom môžu prejaviť pozitívne, pričom zdvihnú svoj výkon a ukážu svoj potenciál. Odsledovaním zápasov sa dá s veľkou pravdepodobnosťou určiť a predpovedať taktické správanie hráča. Preto je tiež veľmi dôležité z dlhodobého horizontu, aby hráč pochopil súvislosti a dokázal na sebe pracovať, aj ako <strong>tvorca nových zručností a stratégií</strong>. Pravdaže nové taktické stratégie sú úzko prepojené s technickými zručnosťami. <strong>To znamená, že ak nemám potrebné technické zručnosti v konkrétnom údere, tak je nízka pravdepodobnosť že prevediem s úspechom novú taktickú zručnosť. &nbsp;</strong></p><br><p style="text-align: justify;"><strong>3. Mentálna odolnosť </strong></p><p style="text-align: justify;"> Mentálna alebo psychická odolnosť, je schopnosť čeliť výzvam, tlaku, stresu a neúspechom so sebavedomím a vyrovnanosťou. Je to schopnosť udržať pozitívny a vyrovnaný prístup aj v ťažkých situáciách a nevzdať sa, keď nastanú prekážky. Každý zápas je ovplyvnený rôznymi vplyvmi, ktoré vytvárajú tlak na hráča. Či už to je pozícia <em>favorita, pozícia turnaja, rodinnou pohodou, získaním vytúženého úspechu</em> atď. Mentálna odolnosť môže byť výsledkom kombinácie genetických faktorov, prostredia, v ktorom hráč vyrastá, a skúseností, ktoré hráč počas svojho života získa. Je to <strong>komplexný proces</strong>, ktorý sa vyvíja a formuje počas celého života. Hráč, ktorý sa naučí so sebou pracovať na tejto úrovni, dokáže sa <strong>rýchlejšie zlepšovať vo všetkých oblastiach</strong>. Buduje svoj nadhľad a z toho vyplýva, že dokáže byť odolnejší a stabilnejší v dlhodobom procese svojho rozvoja. Je dôležité uvedomiť si, že mentálna odolnosť nie je statická a môže sa meniť a zdokonaľovať počas času. Tréning mentálnej odolnosti, skúsenosti a podpora z okolia môžu hráčom pomôcť posilniť ich mentálne schopnosti a dosiahnuť ich potenciál. &nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Veľmi nerád konštatujem, že pripravenosť hráčov v týchto oblastiach je na veľmi nízkej úrovni. Najčastejšie sa stretávam iba s hodnotením trénerov slovne, veľa trénerov nedokáže hráčovi správne ukázať technicky úder, lebo ani nevedia a nemajú potrebné skúsenosti. Preto môžem konštatovať, že mladí hráči sa učia rýchlo napodobňovaním. Vychádza to z <strong>nedostatočnej informovanosti</strong> a <strong>nedostatočného rozvoja vzťahu k poslaniu</strong>, aké konkrétny tréner má. Zápasová prax a štúdium je ďalším kľúčovým komponentom, ktorý umožňuje hráčom dosiahnuť správne hodnotenie, lepšie sebapoznanie a akceptáciu svojich vlastností. Vedieť ich účelne využívať na vytvorenie a vybudovanie <strong>svojho najlepšieho Ja</strong>, je vlastnosť ktorá charakterizuje šampióna. Vytváranie a vybudovanie svojho najlepšieho Ja znamená stále sa zlepšovať a neustále pracovať na sebe, nielen na <em>fyzickej úrovni</em>, ale aj na <em>mentálne</em>j a <em>emocionálnej úrovni</em>. To zahŕňa vyrovnanie sa s výsledkami, učenie sa zo svojich chýb, a neustále hľadanie spôsobov, ako byť lepší hráč a jedinec. </p><p style="text-align: justify;"> Ďakujem za vytvorenie priestoru od HTS, pre základné a stručné otvorenie témy. Pre obšírnosť témy, verím, že v najbližšom období vďaka <strong>vzdelávaniu HTS</strong> bude táto téma ďalej rozvíjaná a bude v budúcnosti predmetom odbornej diskusie za účasti kvalifikovaných odborníkov. &nbsp;</p><p><strong>Autor článku: </strong>Boris Borgula&nbsp;</p>

Čítaj ďalej

Obnovenie generačného procesu v tenise na Slovensku

<p><strong><em>Aké je poslanie HTS?</em></strong></p><p style="text-align: justify;">Tenis na Slovensku má skvelú históriu a sme na neho právom hrdí. Máme mnoho výnimočných hráčov, ktorí nás reprezentovali a stále reprezentujú na najvyššej úrovni svetového tenisu. Svetový tenis sa neustále posúva vpred a slovenský tenis potrebuje byť konkurencie schopný v európskom a svetovom meradle. </p><p style="text-align: justify;">HTS má <strong>jasnú predstavu</strong> o tom, čo je potrebné urobiť, aby sa to uskutočnilo. <strong>Podporiť tenisovú mládež</strong> a nastaviť jej profesionálny program nielen v mládežníckom veku, ale pripraviť ich aj na ďalšiu etapu v rozvoji a napredovaní v juniorskom veku a neposlednom rade dosiahnuť a usadiť sa vo svetovom rebríčku ATP a WTA. Tieto výzvy sú našimi <strong>dlhodobými cieľmi</strong>. Medzi dlhodobé ciele patrí aj v<em>zdelávanie trénerov, nastavenie metodiky </em>a jej implementácia v jednotlivých kluboch, ktoré prejavia záujem spolupracovať s HTS. </p><p style="text-align: justify;">HTS vidíme nielen ako novo vznikajúcu platformu, ale aj ako úplne iný projekt <strong>rozvoja a podpory</strong> mládeže na Slovensku. Je to prvý ucelený koncept, ktorý pristupuje k svojim úlohám a cieľom profesionálne, koncepčne a vnímavo s cieľom skvalitnenia tréningového procesu. HTS prepája jednotlivé profesionálne športové zložky (tenisové, kondičné, psychologické, fyziologické, medicínske a výživové) medzi sebou pri tvorbe tréningových plánov a ich postupov. </p><p style="text-align: justify;">HTS spolu so svojím tímom <strong>vyvíja a pracuje na metódach </strong>a hodnotení svojich postupov pri tréningových procesoch. Pravidelne monitoruje našich zverencov, vyhodnocuje a nastavuje individuálne tréningové a turnajové plány podľa aktuálneho stavu hráča alebo hráčky. </p><p style="text-align: justify;">Tenis sa vyvíja veľmi dynamicky. To, čo stačilo včera pri rozvoji tenisových a kondičných zručností, dnes už nestačí. Tenis sa veľmi diversifikoval. Máme tu zložky, ktoré medzi sebou komunikujú navzájom a sú úzko prepojené, ako sú <em>tenisové, kondičné, fyzioterapeutické, medicínske a psychologické</em>. Všetky zložky medzi sebou komunikujú a vytvárajú jeden <strong>synergický efekt</strong>. Už samotná prax nestačí. Dobrý tréner potrebuje mať vzdelanie a byť aj športovým manažérom. Jednou z dôležitých úloh trénera je nielen zabezpečiť si správne informácie ohľadom vzdelania, ale aj snažiť sa vytvoriť a zostaviť vlastný tím zo všetkých odborných zložiek. </p><p style="text-align: justify;">A úlohou projektu HTS je <strong>systematicky </strong>vytvárať podmienky na neustále vzdelávanie trénerov a pomôcť im našou odbornosťou, skúsenosťami a praxou neustále sa zlepšovať a byť maximálne profesionálny a efektívny v tréningovom procese. </p><p style="text-align: justify;">Úzka spolupráca HTS trénerov s osobnými trénermi jednotlivých hráčov a pravidelná komunikácia s rodičmi manifestuje, že HTS má nielen <em>špecifický prístup, riadenie a konanie</em>, ale aj dlhodobú víziu. Po 2,5 ročnej existencii sa dostávame do povedomia slovenskej aj zahraničnej odbornej verejnosti ako stabilný projekt, ktorý má už veľmi dobré meno a výsledky doma aj v zahraničí. Naša snaha a nároky, ktoré si kladieme v rámci vedenia HTS, nás vedú byť neustále v <strong>tvorivom procese</strong> a nadstavovať latku vysoko aj pre HTS trénerov a osobných trénerov, ako aj pre hráčov HTS.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">S ohľadom na limitovaný počet vlastných trénerov sa HTS venuje úzkej špičke detí a mládeže s najvyššími športovými predpokladmi.</p><p style="text-align: justify;">Sme si vedomí, že HTS vzniklo z dôvodov, že chce priniesť nielen čo najlepšie výsledky našich zverencov, ale aj novú <strong>kultúru v podobe otvorenej komunikácie a kultivácie tenisového prostredia</strong> na Slovensku. HTS sa považuje za platného člena STZ a konštruktívne hľadá cesty ako efektívne napomôcť slovenskému vrcholovému tenisu v rámci jeho štruktúr.</p><p><strong>Autor článku:</strong> Marián Vajda&nbsp;</p>

Čítaj ďalej

Špecifiká trénovania detí a mládeže

<p style="text-align: justify;"> Trénovanie detí a mládeže má oproti trénovaniu dospelých svoje <strong>špecifiká</strong>. Táto je problematika je natoľko obšírna, že by sa o nej dala napísať celá kniha. Preto by som v tomto článku chcel upozorniť len na tie aspekty, ktoré na základe mojej praxe považujem za najdôležitejšie. Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o tejto ale aj iných témach, odporúčam navštíviť naše <strong>HTS semináre</strong>, ktoré pre vás pripravujeme.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">Keďže sa v HTS <strong>zameriavame</strong> na deti s tými najvyššími tenisovými ambíciami, je tento článok určený pre trénerov takýchto talentov. </p><p style="text-align: justify;">Na <em>špecifiká</em> práce s mladými tenistami sa pozrime z troch perspektív (pohľadov): </p><p style="text-align: justify;"><em>1. Čo charakterizuje deti v tomto veku? </em></p><p style="text-align: justify;"><em>2. Aké nároky na ich výchovu kladie vývoj tenisu? </em></p><p style="text-align: justify;"><em>3. Aké nároky na ich výchovu kladie život? </em></p><p style="text-align: justify;"><strong> 1. Pre trénerov je extrémne dôležité rešpektovať mentalitu, vnímanie a priority detí, resp. mládeže. Pristupovať k nim ako k dospelým je veľmi častou chybou trénerov ale aj rodičov. Takže čo charakterizuje deti vo veku 10 – 15 rokov?&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify;">•<strong> Sú hravé</strong> (čo je super, lebo tenis je hra...), </p><p style="text-align: justify;">• <strong>Sú kreatívne</strong>, </p><p style="text-align: justify;">• Musia mať <strong>radosť </strong>z toho čo robia, musí ich to baviť, </p><p style="text-align: justify;">• <strong>Sú priame a otvorené</strong> – je pomerne ľahko vidno keď sa nudia, keď nechápu, keď sa cítia zle, keď sa tešia, keď ich to baví a cítia sa dobre, </p><p style="text-align: justify;">• <strong>Sú ako špongie</strong> – veľmi rýchlo sa učia nové veci, nasávajú nové zručnosti a informácie. Je veľmi dôležité, aby ich tréner bol dostatočne vytrvalý a kreatívny na to, aby našiel ten najlepší spôsob ako to tým deťom podať. Z tohto pohľadu je trénovanie detí oveľa náročnejšie ako trénovanie dospelých, ktorým veľakrát stačí to len povedať a už to urobia. Keď tréner nepozná a nehľadá cestičky k mladému hráčovi častokrát prichádza k unáhlenému záveru, že hráč je nešikovný a nenaučí sa to. V skutočnosti tým nešikovným nie je hráč..., </p><p style="text-align: justify;">• <strong>Sú spoločenské</strong> – radšej športujú v kolektíve, </p><p style="text-align: justify;">• Potrebujú <strong>pochvalu a ocenenie</strong> keď sa im darí ale aj povzbudenie keď sa im nedarí, </p><p style="text-align: justify;">• <strong>Sú súťaživé</strong> (chlapci viac), </p><p style="text-align: justify;">• Nemajú radi veľa povelov, skôr potrebujú<strong> priestor na skúšanie</strong>, </p><p style="text-align: justify;">• Majú svoje <strong>vzory </strong>a radi ich napodobňujú, </p><p style="text-align: justify;">• Fyziologicky sú deti a mládež výrazne<strong> rozdielne oproti dospelým</strong> a to si samozrejme vyžaduje špecifiká v ich trénovaní, </p><p style="text-align: justify;"> Z týchto <em>základných špecifík</em> by mal vychádzať každý tréner a riadiť sa nimi. V opačnom prípade je len malá šanca, že sa mu podarí vydolovať z nich maximum ich potenciálu. A to by mal byť hlavný cieľ! Tréner, ktorý ich chce naučiť „len“ to, čo vie on sám, neverí, že potenciál jeho hráča môže byť väčší ako jeho vlastný.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. Nároky, ktoré kladie vývoj tenisu na trénovanie detí a mládeže. </strong></p><p style="text-align: justify;">Treba vychádzať z toho, že tenis sa neustále vyvíja. Keď sa pozrieme na to, ako sa hralo pred 10 rokmi, tak ten progres je jednoznačný. To je proste fakt. V neustálej snahe byť čo najlepší sa posúva výkonnosť tenistov, ich limity, schopnosti, zručnosti. Z toho vyplýva, že nestačí učiť deti len to, čo hrajú najlepší hráči a hráčky sveta teraz. Oni totiž budú na vrchole svojej výkonnosti o 10 – 15 rokov. Momentálne sa javí ako vysoko pravdepodobné, že tenisová hra sa vyvíja smerom k totálnej všestrannosti. Najlepší hráči budúcnosti teda prakticky nebudú mať žiadnu slabinu, budú musieť byť špičkový v každej hernej činnosti. Veľa sa hovorí o tom, že hráči sa tak zlepšia po mentálnej stránke, že dokážu hrať oveľa častejšie v stave „flow“ ako je tomu v súčasnosti. Ale toto všetko sú len predpovede a domnienky. Úplne presne to nevieme. Čo ale vieme na 100% je, že tenis budúcnosti bude iný. A preto sa javí ako nevyhnutné, aby sme ich naučili byť : </p><p style="text-align: justify;">•<strong> Flexibilní</strong> – nerobilo im problém neustále vylepšovať svoju hru, rýchlo sa vedeli prispôsobiť podmienkam, aby nezaostávali za konkurenciou a novými trendami. Aby zmenu prijali za niečo prirodzené. </p><p style="text-align: justify;">• <strong>Mali snahu byť o krok pred konkurenciou </strong>– aby len nedobiehali nové trendy, ale aby mali odvahu nové trendy určovať a nové prvky hry do tenisu zavádzať. Agassiho tréner mu svojho času musel dovoliť robiť náprahy pri volejoch...inak by nevznikol „drajv volej“. Takisto ako niekto musel začať ako prvý udierať do lopty topspinom, či hrať údery z otvoreného postavenia. </p><p style="text-align: justify;"> <strong style="font-size: 0.875rem;">3. Nároky, ktoré kladie život.</strong></p><p style="text-align: justify;">Keď si uvedomíme, aká maličká je percentuálna šanca, že z nášho mladého talentu vyrastie budúca svetová jednotka, tak sa zdá byť šialenstvom sa o to pokúšať. Keby sme za jediné meradlom nášho snaženia mali brať toto, tak by sme museli byť permanentne frustrovaní a vysoko neúspešní. Ak však našou prácou a prístupom pomôžeme rodičom z ich detí vychovať ľudí, ktorí budú pripravení do života po tenisovej kariére, tak vytvárame pridanú hodnotu, ktorú ocení každý rodič a samozrejme aj náš zverenec. Z vlastných skúseností viem, že pri dôkladnom vysvetľovaní práve tohto aspektu našej práce rodičom našich hráčov už na začiatku tejto veľmi dlhej a náročnej cesty na ktorú sa dali, sa dá krásne zmierniť stres a obavy z toho, či to celé má zmysel alebo nie. Rodičia prestanú toľko <em>„tlačiť na pílu“,</em> pretože si uvedomia, že v podstate nič nestratia. Práve naopak. Tie roky driny, odriekania si a vynaložené peniaze sa zúročia v tom, že z ich detí sme im pomohli vychovať samostatných, uvedomelých a zodpovedných ľudí. Odolných jedincov, ktorí vedia čo je disciplína a že nič v živote nie je zadarmo. Ľudí, ktorí majú zmysel pre fair play, ale sú zároveň asertívni, odolní a sebavedomí. </p><p style="text-align: justify;">A preto by sme nemali zabúdať pri svojej práci na tento veľmi dôležitý záväzok a výsadu, ktorú máme. Som presvedčený, že tenis je tak podobný životu, že by sme nemali túto šancu zahodiť. Snažme sa využiť čas, ktorý nám bol daný na formovanie týchto mladých ľudí, tak aby sme sa raz hrdo mohli pozrieť na to, akých ľudí sa nám podarilo z nich spoločne s ich rodičmi vychovať. Či už s grandslamovými trofejami alebo bez nich... </p><p><strong>Autor článku:</strong> Emil Miške</p>

Čítaj ďalej

Tréningová jednotka v tenise

<p style="text-align: justify;"> Výkony vrcholových tenistov a ich pripravenosť po všetkých stránkach je na veľmi vysokej úrovni, a preto aj príprava mladých nádejných tenisových talentov tomu musí zodpovedať. Mala by byť správne <strong>naplánovaná</strong>, <strong>štruktúrovaná</strong>&nbsp;a <strong>účelná</strong>. Mala by vychádzať z overenej praxe, ale reflektovať aj nové trendy.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><em>Tenisová príprava</em> musí vychádzať zo štruktúry tenisového výkonu a brať do úvahy duševný a telesný vývoj jedinca ako aj špecifické osobitosti ľudského organizmu. </p><p style="text-align: justify;"><strong> Základom plánovania (periodizácie) v športovom tréningu sú nasledovné cykly:&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong> 1. makrocyklus</strong> – polročný, ročný alebo viacročný tréningový cyklus,</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. mezocyklus</strong> – viactýždenný tréningový cyklus,</p><p style="text-align: justify;"><strong>3. mikrocykus</strong> – týždenný (poprípade viacdenný) tréningový cyklus,&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>4. tréningová jednotka </strong></p><p style="text-align: justify;"><img src="https://hrajmetenis.sk/uploads/1677490974Obrázok1.png" alt=""><strong><br></strong></p><p style="text-align: justify;">V tomto príspevku sa budeme teda venovať najmenšej a základnej jednotke športového tréningu - <strong>tréningovej jednotke </strong>(TJ). </p><p style="text-align: justify;">Tenisová tréningová jednotka je vždy <strong>súčasťou mikrocyklu</strong>. Už aj v tréningu mládeže by sme teda TJ mali vnímať v jeho kontexte. Mikrocyklom sa budeme viac venovať v inom príspevku, ale pre lepšie pochopenie celého kontextu plánovania tréningovej jednotky uvádzame jeho <strong>základnú charakteristiku</strong>. </p><p style="text-align: justify;">Mikrocyklus najčastejšie <strong>trvá týždeň</strong>. Minimálna dĺžka mikrocyklu sú <strong>2 dni a maximálna cca 10 dní</strong>. Zaťaženie v mikrocykle má <strong>vlnovitý priebeh</strong> – mení sa s meniacim sa cieľom. Dôležitou súčasťou je aj <strong>regeneračná fáza</strong>, ktorá nemusí byť vždy na konci mikrocyklu, ale môže byť vložená aj uprostred. </p><p style="text-align: justify;"> Keď všeobecné delenie mikrocyklov priblížime tenisovej praxi, stretávame sa s týmito tréningovými mikrocyklami:&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">1. <strong>prípravný</strong> (rekondičný, kondičný, kondično-tenisový, tenisový), &nbsp;</p><p style="text-align: justify;">2. <strong>predturnajový</strong>, </p><p style="text-align: justify;">3. <strong>turnajový</strong>, </p><p style="text-align: justify;">4. <strong>zranenie /choroba</strong> (návrat po zranení)&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong><em> Tréningová jednotka&nbsp;</em></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong> Skladba tréningovej jednotky závisí od:&nbsp;</strong></p><ul><li><span style="font-size: 0.875rem;">mikrocyklu (aj jeho fáze) v ktorom sa realizuje,&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">zdravotného a kondičného stavu hráča,&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">veku a výkonnosti hráča,&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">filozofie trénera, &nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">typológie hráča (útočný, útočno-obranný, obranno-útočný a s pasívnou </span>defenzívou),&nbsp;</li><li><span style="font-size: 0.875rem;">tréningových podmienok ,&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">dlhodobých cieľov (pomer krátkodobých a dlhodobých cieľov v TJ).&nbsp;</span><br></li></ul><p style="text-align: justify;"><em> Optimalizácia</em> tréningovej jednotky je veľmi závislá na <strong>plánovaní a príprave</strong>. &nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong> Patrí do nej:&nbsp;</strong></p><ul><li><span style="font-size: 0.875rem;">&nbsp;</span><span style="font-size: 0.875rem;">individuálna príprava hráča a trénera,</span>&nbsp;</li><li><span style="font-size: 0.875rem;">príprava trénera (písomná),&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">objem a intenzita naplánovaných cvičení,&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">vzájomné identifikovanie cieľov tréningovej jednotky (tréner – hráč),&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">písanie tréningového denníka (hráč).&nbsp;</span><br></li></ul><p style="text-align: justify;"> Realizácia tréningovej jednotky je často značne <strong style="font-size: 0.875rem;">variabilná</strong> a skúsený tréner ju dokáže v prípade potreby flexibilne meniť.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong> Na úspešný priebeh tréningovej jednotky majú vplyv rôzne faktory, napr. :&nbsp;</strong></p><ul><li><span style="font-size: 0.875rem;">úspešnosť, &nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">frustrácia, &nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">únava a zdravotný stav hráča, &nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">komunikácia hráč-tréner, &nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">správna voľba a dodržiavanie intenzity cvičení, &nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">záujem a motivácia trénera,&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">spôsob výberu cvičení a reagovanie na úspešné alebo neúspešné vykonanie cvičenia,&nbsp;</span><br></li><li><span style="font-size: 0.875rem;">správne využitie tréningových pomôcok. &nbsp;</span><br></li></ul><p style="text-align: justify;"> Časté chyby, ktoré sa stávajú pri realizácii tréningovej jednotky sú hlavne: <em>nedostatočná príprava na TJ zlá komunikácia, nesprávna náročnosť cvičení, bezdôvodný odklon od plánu a cieľov tréningovej jednotky</em>. Dôležitou časťou tréningovej jednotky je <em>vzájomné zhodnotenie úspešnosti a dosiahnutia naplánovaných cieľov TJ</em>.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Vybudovanie dobrého a korektného vzťahu</strong> medzi hráčom a trénerom, zvyšuje úspešnosť dosiahnutia krátkodobých aj dlhodobých cieľov hráča. </p><p style="text-align: justify;"> V praxi je často náročné mať do bodky naplánovanú každú TJ a individualizovať ju na každého hráča podľa už spomenutých kritérií, hlavne ak sa bavíme o tréningu detí a mládeže, ktoré dosť často trénujú v skupinách. Často ale vidíme pomerne veľký tréningový objem, ktorý nie je dostatočne efektívny. Pri tréningu talentovanej mládeže je ale efektívne trénovanie kľúčovou úlohou a bez dobrého plánovania, kvalitných tréningových jednotiek, ktoré na seba nadväzujú a približujú hráča k jeho dlhodobým a krátkodobým cieľom to nepôjde.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>Veríme, že tento článok Vám v skvalitnení Vašich TJ pomôže.&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Autor článku: </strong>Pavol Krta</p>

Čítaj ďalej

Tieto postupy vás naučia účinne zvládať stres

<p style="text-align: justify;"><em>Stres je neoddeliteľnou súčasťou našich životov, aj preto sa stresu v laickej a vedeckej literatúre venuje veľa pozornosti. Poďme si bližšie priblížiť <strong>samotný pojem stres</strong>, jeho dopad na športový výkon a to, ako môžeme <strong>predísť </strong>alebo <strong>zmierniť </strong>stres pred samotným športovým výkonom. </em></p><p style="text-align: justify;"> Stres je individuálna reakcia organizmu na pôsobiaci <strong>stresor.</strong> Stres môžeme označiť ako všetko, čo nás núti prispôsobovať sa novým udalostiam, podnetom či situáciám. Častokrát ide o rôzne neočakávané komplikácie, problémy, či sklamania zo zápasov. Stresor je teda podnet, ktorý pôsobí negatívne na človeka a tým mu spôsobuje stres. &nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> Stres však nemusí byť nutne len negatívnym zážitkom. Existuje aj <strong>pozitívny stres </strong>(eustres=pozitívna záťaž). Sú ním zážitky, pozitívne životné situácie, radosť z výhry, nabudenie pred dôležitým výkonom. Ten nás aktivizuje a pomáha nám k lepším výkonom.&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> Problematický je takzvaný<strong> negatívny stres </strong>(distres=nadmerná záťaž), pretože spôsobuje všetky nepríjemné a neželané zážitky, ktorým sa každý človek snaží vyhnúť. Správne zvládanie takéhoto stresu môže mať veľmi významný dopad na výkonnosť samotného športovca. &nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> Vo všeobecnosti je športové prostredie stresujúce a vytvára širokú paletu intenzívnych emócií, ktoré v bežnom živote nezažijeme. Športovci sú vysoko motivovaní uspieť a dosahovať čo najlepšie výsledky, avšak úspech nie je zaručený. Prežívané emócie športovcov sa môžu prejaviť pozitívne od radosti z víťazstva až po tie negatívne, ako je smútok, frustrácia, či skľúčenosť z prehry. &nbsp;</p><p><strong> </strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Čo by ste mali robiť, aby ste stres dokázali zvládať a vytvorili si menej stresujúce prostredie? </strong></p><p style="text-align: justify;"> <strong>Cieľom efektívneho zvládania stresu je rovnováha.</strong> Športovec by sa mal naučiť správne zvládať svoje emócie a využívať stratégie zvládania stresu. Avšak na to, aby sa to mohol naučiť je nevyhnutné identifikovať stratégie, ktoré bude pri strese dôsledne používať. Vedieť a uvedomiť si to, ako vyzerá stres, je veľmi dôležité na to, aby športovec vedel, kedy treba zvoľniť, aby to neviedlo k dlhodobému chronickému stresu a vyhoreniu. &nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> Stratégie zvládania stresu sa vzťahujú na <strong>konkrétne správanie človeka</strong>, ktoré sa pomerne často opakuje, spôsobuje rozdiely medzi ľuďmi pri ich konfrontácii so stresormi. &nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong> Existujú 2 hlavné stratégie zvládania stresu:&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>1. Stratégie zamerané na problém </strong></p><p style="text-align: justify;"> Športovci, ktorí sa zameriavajú na problém skúšajú nájsť spôsob, ako danú situáciu vyriešiť, zmeniť alebo v blízkej budúcnosti sa jej vyhnúť správnou technikou. &nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. Stratégie zamerané na emócie&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify;"> Športovci, ktorí využívajú stratégiu zameranú na emócie sa snažia zmierniť emócie, ktoré sú spojené so stresovou situáciou, aj keď v danom okamihu žiadna zmena nemusí nastať. &nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> Zvládanie stresu, emócií a konkrétnych situácií je pomocou techník možné na osobnej úrovni. Tréneri môžu <strong>mieru stresu minimalizovať</strong> vytváraním príjemného prostredia charakterizovaného tvrdou prácou, ale aj vyváženou podporou, jasnými očakávaniami, cieľmi, mentálnou prípravou a v neposlednom rade aj dobrou komunikáciou. &nbsp;</p><p style="text-align: justify;"> Šport je často do veľkej miery stresujúci, ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť. <strong>Poznanie príznakov a symptómov</strong>, využívanie správnych zručností zvládania stresu môže významne pomôcť každému športovcovi. Je však dôležité pracovať na tom dlhodobo a cielene. &nbsp;<span style="font-size: 0.875rem;"></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>Autor článku:</strong> Natália Vajdová</p><p><strong>Zdroje: </strong></p><p><a href="1.&#9;https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224540009600483" target="_self">1. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224540009600483</a>&nbsp;<br></p><p><a href="2.&#9;https://www.firstbeat.com/en/blog/3-types-of-psychological-stress-affecting-athletes-in-season/" target="_self">2. https://www.firstbeat.com/en/blog/3-types-of-psychological-stress-affecting-athletes-in-season/</a><br></p><p><a href="3.&#9;https://www.researchgate.net/publication/232982313_Coping_with_stressors_in_elite_sport_A_coach_perspective" target="_self">3. https://www.researchgate.net/publication/232982313_Coping_with_stressors_in_elite_sport_A_coach_perspective</a><br></p><p> </p><p><a href="4.&#9;https://headformers.com/2022/12/12/tieto-postupy-vas-naucia-ucinne-zvladat-stres/" target="_self">4. https://headformers.com/2022/12/12/tieto-postupy-vas-naucia-ucinne-zvladat-stres/</a><br></p>

Čítaj ďalej

Dlhodobá športová príprava v tenise

<p>Dlhodobá športová príprava je jednou z najdôležitejších tém týkajúcich sa výchovy novej generácie úspešných tenistov. Ak si vezmeme, koľko rokov je potrebných na výchovu vrcholových hráčov, dostaneme sa minimálne na obdobie 10 rokov poctivého tréningu, to znamená , že ide o <strong style="text-align: justify; font-size: 0.875rem;">dlhodobí proces.</strong><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>Príprava budúcich šampiónov si vyžaduje kvalitne zostavené dlhodobé plány, postupy a vedomosť, čo a ako chcem v danom období vývoja športovca rozvíjať</strong>. Okrem plánovania je dôležité sledovanie a monitorovanie pokroku a neuponáhľanie tohto procesu. Nemali by sme sa dostať do štádia, kedy krátkodobé výkonnostné ciele podkopávajú dlhodobý rozvoj hráčov. Na druhej strane si uvedomujeme, že tenis je šport, kde je dôležité podporovať súťaživosť, ale hlavne v mládežníckom veku sú dôležité správne motivačné faktory, ktoré by nemali byť závislé len na výsledkoch.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(227, 108, 9);"><strong>Aktuálna situácia.</strong></span></p><p style="text-align: justify;">Väčšina „západného“ sveta má problém s poklesom pohybovo aktívnej populácie. Vplyvom technologického pokroku a zmenou socio-ekonomickej situácie je toto jeden z dôsledkov, ktorý sa odráža nie len v nižšej pohybovej aktivite ľudí, ale aj nízkom zapojení mládeže do organizovaného športu a jej nižšej pohybovej výkonnosti. Potvrdzujú to výskumy vykonané vo svete, ale i u nás, na bežnej, aj športujúcej mládeži. Na koniec, vidíme to všetci v praxi a hlavne starším ročníkom sú absolútne jasné rozdiely v porovnaní so staršími generáciami, či už v počte hráčov súťažiacich za kluby, ich pohybová výkonnosť, ale aj šírka základne výkonnostných tenistov atď... <em>Nízke hráčske základne a málo potencionálnych „talentov“ by pre nás okrem skvalitnenia systému, pritiahnutia väčšieho počtu detí k tenisu, mal byť mementom pre</em> <strong>kvalitný a efektívny tréningový proces</strong>.</p><p style="text-align: justify;">Napriek tomu sa bežne stretávame s problémami ako:</p><ul><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Deti a mládež nevenujú dostatok času základnému tréningu, sú úzko špecializovaní v skorom veku - predčasná a jednostranná špecializácia,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Nedostatok základného tréningu limituje ich budúcu športovú výkonnosť, nemôžu (alebo nestihnú) v žiadanom veku, rozvinúť svoj plný potenciál,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Deti a mládež nevenujú dostatok času základnému tréningu, sú úzko špecializovaní v skorom veku - predčasná a jednostranná špecializácia,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Nedostatok základného tréningu limituje ich budúcu športovú výkonnosť, nemôžu (alebo nestihnú) v žiadanom veku, rozvinúť svoj plný potenciál,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Dôraz len na výsledky už od detského veku,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">V tenisovej príprave, zabúdame na rozvoj komplexnosti tenistu z hľadiska jeho budúcej hry,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Slabá kondičná pripravenosť,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Tenisový „talent“ nemá dobre zvládnuté základné pohyby, širokú škálu zručností - pohybovú „inteligenciu“, &nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Výrazné svalové dysbalancie, opotrebovaný pohybový aparát,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Veľmi málo a nedostatočne sa pracuje na komplexnosti hráča v zmysle biologicko-psychologicko-sociálneho rastu,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Časté „vyhorenia“ tenistov v mladom veku, nezvládanie prechodov do starších kategórii. &nbsp;</span><br></li></ul><p style="text-align: justify;">Z našej doterajšej praxe, ale aj z vyše dvojročného pôsobenia Hrajme tenis Slovensko sme sa s týmito problémami stretávame pomerne často. Spomenieme vstupné testovania a výber hráčov do nášho systému, kde v rámci výberových kritérií testujeme najlepších hráčov vo veku 11 -12 rokov z hľadiska pohybovej výkonnosti, ale aj kvality pohybu. Výsledky a hodnotenia v priemere nie sú veľmi lichotivé. Podobné je to často z hľadiska tenisových zručností. Správny prístup k mládeži a podmienky v ktorých často trénujú sú taktiež často nedostatočné.</p><p style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(227, 108, 9);">Dlhodobá športová príprava športovca</strong> <em>by mala byť akási „cesta“, po ktorej keď väčšina detí a mládeže pôjde, je čo najväčšia šanca, že dosiahne svoj maximálny potenciál s minimalizovaním rizika zranenia, vyhorenia a odcudzenia sa od športu.</em></p><p style="text-align: justify;">Koncept dlhodobej športovej prípravy (DŠP) môžeme teda definovať ako model, ktorý stanovuje optimálne postupy vedenia a trénovania detí a mládeže v jednotlivých fázach vývinu organizmu. Má pomôcť trénerom a rodičom v športovej príprave, ako aj pri výchove zdravých a úspešných športovcov. <em>Našou snahou je podporiť a implementovať tento koncept do tenisového prostredia na Slovensku.</em><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Základný koncept dlhodobej športovej prípravy vychádza z kanadského modelu “Long term athlete development” (LTAD), ktorý vznikol v Kanade na základe skĺbenia poznatkov z oblastí športovej vedy, praxe a výchovno-vzdelávacích postupov. Neskôr sa rozšíril a bol implementovaný do mnohých, športovo úspešných krajín po celom svete (Veľká Británia, Austrália, USA a i.). Jednotlivé športové federácie a zväzy v jednotlivých krajinách si následne model, resp. pre nich najzásadnejšie myšlienky adaptovali /doplnili vo svojich konceptoch na svoje podmienky a výnimkou nie je ani tenis, kde podobné koncepcie už dlhodobo fungujú.</p><p style="text-align: justify;">Dlhodobá športová príprava nadväzuje na<em> etapy športového tréningu</em>, ktoré sú popisované aj v staršej slovenskej literatúre.</p><p style="text-align: justify;">Podkladom pre dlhodobú športovú prípravu, ktorú sa snažíme etablovať vo filozofii a základnej metodike <strong>Hrajme tenis Slovensko</strong> sú aj skúsenosti a prax našich trénerov.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Z pozície kondičného trénera a metodika HTS pre túto oblasť musím však podotknúť, že niektoré z princípov dlhodobej prípravy športovcov sa na Slovensku uplatňujú veľmi ťažko. Tenis síce vo väčšine literatúry nie je definovaný ako šport, ktorý si vyžaduje skorú špecializáciu, ale realita a prax je v drvivej väčšine iná a aktuálne je systém súťaží, podpory, infraštruktúry, výberu talentov, ale aj myslenie rodičov a veľkej časti trénerov nasmerovaná práve týmto smerom. Je síce pravda, že vo svete ale aj u nás nájdeme príklady, že aj podobnou cestou sa dá dosiahnuť vrcholovú úroveň, avšak riziká, ktoré to so sebou prináša sú vysoké. Okrem toho, veľa trénerov a rodičov nevníma odlišnú situáciu s tou aká tu bola keď vyrastali oni. Nevzdelávajú sa a často nie sú prípustní novým a iným názorom. Ak sa ako tréner či rodič riadim len na základe svojej skúseností, či toho čo som počul a videl (často sú to len „útržky“ príbehu vytrhnutého z kontextu), mám veľkú šancu, že spravím veľa chýb, ktoré síce ku každému procesu patria, ale rozhodne by to nemuselo byť v takomto rozmere ako to vídavame aktuálne. Aj preto vznikajú podobné koncepcie a postupy, ktoré sa snažia zozbierať najvhodnejšie metódy a odporúčania pre jednotlivé vekové kategórie a sú otvorené novým poznatkom a skúsenostiam</p><p style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(227, 108, 9);">Všestrannosť</strong></p><p style="text-align: justify;">Dôležitou súčasťou tréningu deti a mládeže je pohybová všestrannosť. Všestrannosť zdobila väčšinu našich úspešných športovcov minulých generácii a to aj v tenise, kde väčšina z nich bola pohybovo veľmi zdatná, ovládala širokú paletu zručností a športov.</p><p style="text-align: justify;">Všestrannosť alebo pohybová gramotnosť sa zameriava na osvojenie základných pohybových vzorov, základných pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, agilita, mobilita), základných pohybových zručností (koordinácia, behanie, hádzanie, chytanie...) a tenisových zručností. Telesná gramotnosť je základným kameňom v dlhodobej participácii, ale aj úspešnosti v športe. Zakorenená dogma „čím viac špecializovaného tréningu už od detstva, tým lepšie“ , bola vyvrátená množstvom štúdii a skúsenosťami renomovaných trénerov u nás i vo svete. <em>Špecializovaný tréning a monotónne drily prevyšujúci rozvoj všestrannosti v mladom veku naopak, väčšinou limituje ďalší rozvoj tenistu. </em>Ak tréning riadime len príkazovým štýlom so striktne štruktúrovaným obsahom, potláčame rozvoj kreativity, ideomotorických funkcií a ďalších dôležitých prvkov všestranného tenistu. Je dokázané, že kvalita motorického učenia je lepšia, ak na niektoré pohyby a zručnosti prichádza dieťa samo. V tenise je dôležitý aj transfer, ktorý môže dieťa získať z iných pohybových aktivít a cvičení v rátane rozvoja všeobecnej kondície.<br></p><p style="text-align: justify;">Opakom všestrannosti je <strong style="color: rgb(227, 108, 9);">predčasná a jednostranná športová špecializácia.</strong><br></p><p style="text-align: justify;">O špecializácii hovoríme vtedy, keď športovci obmedzia svoju účasť špecificky len na jeden šport. Trénujú a súťažia v tomto športe celoročne.<br></p><p style="text-align: justify;">Športy môžeme rozdeliť na tie so skorou a naopak s neskorou špecializáciou. V športoch so skorou špecializáciou (väčšinou sú to akrobatické športy a “umelecké” športy ako gymnastika, krasokorčuľovanie, tanec) je pre budúcu úspešnosť nevyhnutný skorý tréning (vo veku od 5 do 7 rokov) a precízne zvládnutie špecifických zručnosti ešte pred začatím puberty. Avšak tenis do tejto skupiny nepatrí. <em>Vek kedy je vhodné začať sa špecializovať závisí aj od biologického a športového veku dieťaťa.</em> Je nevyhnutné, aby tenisti už mali dostatočnú pohybovú gramotnosť. Tenis si vyžaduje pomerne skorí začiatok, aby mohlo dôjsť k postupnému rozvoju všetkých koordinačných zručností. Tzv. okno, alebo „zlatý vek motoriky“ sa uvádza v období medzi 8-12 rokom. Začiatok s tenisom by podľa väčšiny skúsených trénerov mal byť aj skôr ako toto obdobie, ale nemá byť „špecializáciou“, zameriava sa na rozvoj základných zručností, koordinácie, budovanie vzťahu k športu a prítomná by mala byť široká škála športov a pohybových aktivít s prevahou hravých foriem.<br></p><p><br></p><p><strong>Hlavné riziká predčasnej športovej špecializácie:</strong></p><p><img src="https://hrajmetenis.sk/uploads/1674637121Obrázok2.png" alt=""><br></p><p><strong>Obr. 1: riziká predčasnej špecializácie</strong></p><p><span style="color: rgb(227, 108, 9);"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(227, 108, 9);">Biologický vývoj mládeže&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify;">Deti sa vyvíjajú rôznym tempom. Mládežníci, ktorí vynikajú vo svojej vekovej kategórii sú často vývojovo akcelerovaní jedinci a sú častejšie vyberaní do kvalitnejších klubov, centier, reprezentácii a pod. Majú väčšiu šancu na získanie lepších podmienok v ich športovej príprave.<br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Pritom vieme, že deti v rovnakom chronologickom (kalendárnom) veku môžu byť v skutočnosti biologicky staršie <strong>aj o päť rokov </strong>od ich rovesníkov. Bežne sa teda stáva, že o majstra Slovenska v danej vekovej kategórii súťažia vývojovo značne rozdielne deti. Ďalším dôležitým faktorom je <strong>športový vek </strong>dieťaťa. Je rozdiel ak máme 10 ročného hráča, ktorý má tenisové tréningy 5 krát týždenne už 5 rokov a hráč ktorý začal len pred 2 rokmi. Preto by sme výsledky, rovnako ako rebríčky v nižších vekových kategóriách mali brať s ohľadom na tieto a ďalšie skutočnosti.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Dôležitým faktorom pri vstupe do pubertálneho veku mládežníkov je <strong>obdobie tzv. rastového športu</strong>, resp. obdobie kedy sa tempo rastu mládežníka prudko zvýši. Chlapci vo veku od 12 do 16 rokov môžu rásť až 12 cm ročne. <strong>Obdobie okolo rastového špurtu býva spojené so zvýšeným rizikom zranenia.</strong> Zníženie flexibility a hustoty kostí počas rastu môže viesť k zvýšenej zraniteľnosti kostrového systému (napr. O-S syndrómu). Dievčatá sú v tomto období vývinovo popredu pred chlapcami. Toto obdobie si vyžaduje špecifické pôsobenie trénerov a tréningového procesu a dáva priestor na lepší rozvoj určitých pohybových schopností. Aj toto obdobie prichádza u každého mládežníka individuálne. Bežne sa stáva, že nižší športovci sa dostávajú do obdobia rastového špurtu až v období, keď ich rovesníci majú toto obdobie za sebou. V tenise je vo väčšine prípadoch optimálna výška výhodou. Je síce vyššia šanca , že vyšší jedinci v pubertálnom veku budú vyšší aj v dospelosti, ale nie je to pravidlo. Pre predikovanie výšky, ale aj pre určenie štádia pubertálneho veku a rastového špurtu nám slúžia určité metódy napr. „biobanding“ (viď lit. zdroje) a pravidelne meranie telesnej výšky hráčov (2-3 x ročne).</p><p><img src="https://hrajmetenis.sk/uploads/1674637250Obrázok1.png" alt="">&nbsp;<br></p><p style="text-align: justify;"><strong>Obr.2 : znázornenie rastového špurtu (PHV ) u dievčat a chlapcov v závislosti od veku.</strong></p><p style="text-align: justify;">(https://www.admkids.com/page/show/1785498-v-velocity-in-phv)&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">K individuálnemu vývoju naviac dodávame, že aktuálna výkonnosť veľmi často nehovorí o budúcej výkonnosti športovca, často ide o tzv. „skryté talenty“, čo okrem výskumov potvrdzuje veľa skúsených trénerov. Tak ako vieme o veľa tenistoch, ktorí vynikali už v 10-12 rokoch, tak každý tréner pozná tenistov a tenistky, ktoré sa začali presadzovať neskôr.<span style="color: rgb(227, 108, 9);"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(227, 108, 9);"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(227, 108, 9);">Fázy dlhodobej prípravy športovca</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 0.875rem;">1. Aktívny štart&nbsp;</strong><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>2. Všestranný rozvoj a základy</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>3. Rozvoj potenciálu a určenie smerovania</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>4. Fáza rozvoja výkonnosti a špecializácia</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>5. Vrcholový šport</strong><br></p><p><img src="https://hrajmetenis.sk/uploads/1675359039rozvoj_web.png" alt=""><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>Obr.3: Fázy dlhodobej prípravy športovca</strong></p><p style="text-align: justify;">Opis jednotlivých fáz dlhodobej prípravy v tenise a ich náplň opíšeme v pokračovaní článku.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(227, 108, 9);"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><strong style="color: rgb(227, 108, 9);">Kľúčové body Dlhodobej športovej prípravy HTS</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>1. Všestrannosť. Komplexne pripravení a zdraví tenisti.</strong></p><p style="text-align: justify;">Či sa dieťa rozhodne ísť cestou profesionálneho tenistu, alebo sa vydá inou cestou, tréner, by mal dieťaťu zabezpečiť dostatočný rozvoj všestrannosti a pohybovej gramotnosti. Súčasťou všestrannosti je aj tenisová všestrannosť.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>2. Vhodný rozvoj pohybových schopností a zručností zohľadňujúcich vekové špecifiká v jednotlivých obdobiach vývoja. Rešpektovanie biologického veku a senzitívnych období.</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>3. Kvalita trénerskej činnosti.</strong></p><p style="text-align: justify;">Je dôležité aby aj s mládežou pracovali kvalifikovaní a skúsení tréneri, dobrí motivátori. Samozrejmosť je otvorenosť, pravidelné vzdelávanie a výmena názorov medzi trénermi. HTS pravidelne vzdeláva trénerov prostredníctvom seminárov, workshopov a sústredení.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4. Zábava, pozitívne emócie, pozitívne zmýšľanie a mentálna odolnosť</strong></p><p style="text-align: justify;">Najčastejšia príčina, pre ktorú deti končia so športom je, že si ho prestanú užívať, prestanú sa v ňom cítiť dobre. Preto je veľmi dôležité vytvoriť u dieťaťa kladný vzťah k športovaniu. Kľúčovými faktormi sú zábava, správna motivácia, pozitívne emócie a pozitívne zážitky. Mentálna odolnosť je schopnosť športovca pracovať konzistentne aj v náročných podmienkach výkonu. <em>Neznamená to, že športovec neprežíva stres, znamená to, že ho vie udržať v medziach, v ktorých nepoškodzuje jeho výkon. Mentálna odolnosť detí je trénovateľná.</em> Začína sa tvoriť už v jednoduchých situáciách na tréningu.<br></p><p style="text-align: justify;"><strong>5. Prechod medzi vekovými kategóriami</strong><br></p><p style="text-align: justify;">Výkonnostný rozdiel medzi jednotlivými kategóriami je často výrazný. Týka sa to hlavne vývinovo oneskorených detí (častejšie to vydávame u chlapcov), naopak výhodu majú akcelerované deti a mládežníci. Veľa potenciálnych tenistov strácame práve v týchto obdobiach.. Našou úlohou by mala byť dlhodobá práca so športovcom vo všetkých dôležitých aspektoch, ktoré komplexný tenista potrebuje. Netýka sa to len rozvoja jednotlivých športových kvalít, ale aj práci na mentálnej a psycho-sociálnej stránke. Okrem trénerských skúseností je potrebné využívať aj vedecké poznatky a pristupovať ku každému športovcovi individuálne. <em>V neposlednom rade by našou snahou malo byť dostať čo najviac potencionálnych tenistov do čo najvyššej vekovej kategórie.</em></p><p style="text-align: justify;"><strong>6. Spolupráca tréner – športovec – rodič</strong></p><p style="text-align: justify;">Neoddeliteľnou súčasťou výchovy tenistov je dobre fungovanie medzi trénerom, športovcom a rodičom, kde je našou snahou okrem určenia kompetencií v tíme, dobrej a otvorenej komunikácie aj <em>vzdelávanie rodičov.</em></p><p style="text-align: justify;"><strong>7. Cesta je cieľ&nbsp;</strong><br></p><p style="text-align: justify;">Nadal, Federer, Djoković alebo Serena Williams sú dôkazom toho, že tenisová kariéra je takmer nikdy nekončiaci proces dosahovania nových a nových mét a <strong>neustáleho zlepšovania sa</strong>. Tí najlepší vnímajú dlhodobosť a snahu na sebe neustále pracovať a zlepšovať sa, ako základnú normu pre úspech. Je jasné, že ak chce niekto prekonať tieto legendy, tak cesta nebude krátka a rýchla. Ale mať tie najvyššie ciele a prekonávať tie najväčšie výzvy je rozhodne niečo k čomu našich zverencov v HTS vedieme.<br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>Inšpirácia na záver:</strong></p><ul><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Dbajme na pravidelné lekárske prehliadky, &nbsp;&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Využívajme možnosti športovej diagnostiky a fyzioterapeutov na individualizovanie tréningu, odhalenie slabých stránok športovca, predchádzaniu zranení atď.&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Tešme sa z úspechov a podporujme v deťoch súťaživosti, ale uprednostňujme dlhodobé ciele pred krátkodobými,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Majme na zreteli rôznorodosť každého zverenca a hľadajme cestu ako viesť tréning čo najviac na základe ich individuálnych možností a potrieb a vyhýbajme sa pretrénovaniu, &nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Snažme vychovať nielen tenistu, ale aj “športovca”,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Naučme deti a mládež včas základy a dôležitosť správnej životosprávy a výživy,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Aplikujme vhodný silový tréning v každej vekovej kategórii aj ako prevenciu pred zraneniami,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Dbajme na špecifiká trénovania dievčat, &nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Snažme sa okrem športových výsledkov dbať aj na zdravie a šťastie športovca,&nbsp;</span><br></li><li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 0.875rem;">Nechajme mládeži priestor aj na vzdelávanie, priateľstvá a zábavu.&nbsp;</span><br></li></ul><p style="text-align: justify;">Autor článku: Mgr. Peter Lopata, PhD. a kol. HTS</p><p><strong>Literatúra:</strong></p><p>VAJDA M., LOPATA P., 2021. KONCEPT LTAD V KONTEXTE SLOVENSKÉHO ŠPORTU. Sportinforrm: 2021. č.2 s.26. ISSN 2585-8270&nbsp;</p><p>https://www.lta.org.uk/compete/performance/<a href="https://www.lta.org.uk/compete/performance/" style="font-size: 0.875rem;">https://www.lta.org.uk/compete/performance/</a></p><p>https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/7459/6847<a href="https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/7459/6847" style="font-size: 0.875rem;">https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/7459/6847</a></p><p>https://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2015/01/LTADallenglish.pdf<a href="https://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2015/01/LTADallenglish.pdf" style="font-size: 0.875rem;">https://www.tenniscanada.com/wp-content/uploads/2015/01/LTADallenglish.pdf</a></p><p>https://www.scienceforsport.com/bio-banding/<a href="https://www.scienceforsport.com/bio-banding/" style="font-size: 0.875rem;">https://www.scienceforsport.com/bio-banding/</a></p><p>https://www.scienceforsport.com/peak-height-velocity/<a href="https://www.scienceforsport.com/peak-height-velocity/" style="font-size: 0.875rem;">https://www.scienceforsport.com/peak-height-velocity/</a></p><p><br></p><p><br></p>

Čítaj ďalej