Hrajme Tenis Slovensko

KONDIČNÉ SÚSTREDENIE V TATRÁCH 2022

Ukončenie skvelých dvoch týždňov kondičného sústredenia v Tatrách, ktoré bolo zamerané na rozvoj všetkých pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia) zručností (chytanie, hádzanie, orientácia v priestore, ovládanie rôzneho náčinia, senzomotorika...), nápravu a upevnenie základných pohybových stereotypov, prevenciu pred zraneniami a získavanie správnych návykov v príprave a samozrejme vzdelávanie hráčov. 

Náplň sústredenia: 

✅testovanie hráčov 

✅turistika 

✅tréningy zručností 

✅bežecké a posilňovacie tréningy 

✅kompenzačné cvičenia, DNS cvičenia a zostavy, strečing 

✅hry 

✅regenerácia 

FOTOGALÉRIA