Hrajme Tenis Slovensko

HTS SEMINÁR PRE TRÉNEROV

Dňa 17.12.2022 v sobotu v priestoroch Tk Slovan Bratislava sa uskutočnil celodňový seminár pre tenisových trénerov. Seminár viedli: Filip Polášek, Marián Vajda, Pavol Krta, Emil Miške, Peter Lopata a Tomáš Gurský. Seminár bol rozdelený na dve časti: teoretická časť a praktická časť (na kurte). Široký a pestrý program pozostával z tenisovej, kondičnej a psychologickej prípravy. Z teoretickej časti boli predstavené Základne princípy Hrajme tenis Slovensko, Metodická štruktúra mikrocyklu, Východiská pre tvorbu tréningového plánu a teoretická časť bola obohatená o psychologickú tému: Koučovanie. Po obednej prestávke sa tréneri a prednášajúci presunuli na kurty, kde boli teoretické poznatky prenesené do praktickej časti: Efektivita tréningu, Ukážka každej jednej fázy z metodickej štruktúry mikrocyklu. Na záver seminára bol priestor na rôzne otázky, podnety a diskusie.  

Sme veľmi radi, že účasť seminára bola veľmi vysoká!

Už teraz sa tešíme na ďalšie semináre!


FOTOGALÉRIA